Kontakt:

tel. 505 33 22 12

szkolatanca.ak
@onet.pl

Szkoła Tańca
Andrzej Karczmarczyk

Lublin, ul. Radzyńska 5 (os. Czechów)

w bud. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje o zajęciach

AKTUALNOŚCI

Zajęcia

dla dzieci

Dodatkowe lekcje przed turniejami tańca dla dzieci

Informujemy rodziców o możliwości udziału dzieci w dodatkowych lekcjach tańca przygotowujących do startu w turniejach. Lekcje mogą się odbywać w siedzibie Szkoły Tańca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5. Zgłoszenie na dodatkowe lekcje odbywa się mailowo lub telefonicznie - zapraszamy.

Informacje o najbliższych turniejach tańca dla dzieci

Aktualnie nie ma nowych terminów turniejów tańca. W przypadku pojawienia się nowych terminów zostaną umieszczone informacje na stronie oraz wysłane informacje do uczestników.

Tę stronę przeznaczymy wkrótce do prezentacji stylów tanecznych i tańców proponowanych na naszych kursach dla dorosłych. Dominują na nich tańce użytkowe, będące podstawową formą taneczną wykorzystywaną w praktyce.