Kontakt:

tel. 505 33 22 12

szkolatanca.ak
@onet.pl

Szkoła Tańca
Andrzej Karczmarczyk

Lublin, ul. Radzyńska 5 (os. Czechów)

w bud. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje o zajęciach

AKTUALNOŚCI

Zajęcia

dla dzieci

Dodatkowe lekcje przed turniejami tańca dla dzieci

Informujemy rodziców o możliwości udziału dzieci w dodatkowych lekcjach tańca przygotowujących do startu w turniejach. Lekcje odbywają się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Rzeckiego 10 (LSM) w środy w godz. 17.30-18.15 i piątki w godz. 17.45-18.30. Wybór dni jest dowolny.

Informacja o pokazie tańca dzieci

W dniu 6 czerwca nasi tancerze wezmą udział w pokazie tańca podczas festynu rodzinnego. Przed pokazem odbędzie się próba w SP 22 ul. Rzeckiego 10 o godz. 16.00.

Informacje o najbliższych turniejach tańca dla dzieci

Aktualnie nie ma nowych terminów turniejów.